Obsługa I Programowanie Obrabiarek CNC

Obsługa I Programowanie Obrabiarek CNC
اسم المؤلف
Witold Habrat , Biblioteka Geowna , Politechniki Rzeszowskiej
التاريخ
24 أكتوبر 2020
المشاهدات
268
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

Obsługa I Programowanie Obrabiarek CNC
Podręcznik Operator
Witold Habrat
Biblioteka Geowna
Politechniki Rzeszowskiej
Spis Tresci
Wprowadzenie 9
1. Budowa Obrabiarek Sterowanych
Numerycznie
1.1. Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
1.2. Struktura sterowania numeryeznego obrabiarek
1.3. Osie sterowane numerycznie
1.4. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych
numerycznie
1.4.1. Tokarki NC
1.4.2. Frezarki NC
1.4.3. Centra obrobkowe
1.4.4. Szlifierki NC
1.4.5. Rekonfigurowalnosc obrabiarek
1.4.6. Inne obrabiarki sterowane numerycznie
1.5. Punkty charakterystyczne obrabiarki
1.6. Uklady sterowania numeryeznego CNC
1.7. Korpusy i prowadnice
1.8 1.9.. Zespoly Uklady pomiaru nap^dowe polozenia i przemieszczenia
1.10. Urz^dzenia do wymiany narz^dzi
2. PODSTAWY TECHNOLOGII OBROBKI
2.1. Podstawy rysunku technicznego
2.1.1. Rzutowanie
2.1.2. Zasady wymiarowania
2.1.3. Tolerancje wymiarow
2.1.4. Oznaczanie chropowatosci
2.1.5. Oznaczenia tolerancji ksztaltu i polozenia
2.2. Matematyczne podstawy opisu geometryeznego
2.3. Dokumentacja techniczna
2.4. Ustalanie baz obrdbkowych
2.5. Podstawowe metody obrobki skrawaniem
2.5.1. Toczenie
2.5.2. Frezowanie
2.6. Narz 2.5.3. Wiercenie, rozwiercanie, pogl^bianie
2.6.1.^dzia Budowa skrawaj narz ^ce
^dzi skrawaj^cych
2.6.2. Fizykalne podstawy skrawania 117
2.6.3. Geometria ostrza i jej wplyw na obrobk?
2.6.4. Materialy narz^dziowe
2.6.5. Oznaczenia kodowe narz^dzi skrawaj^cych wg ISO ….
2.6.6. Dobor narz^dzi obrobkowych i parametrow skrawania
z wykorzystaniem elektronicznego katalogu CoroGuide… 140
3.4.18. Skrocony opis podstawowych funkcji programowania
ukladow CNC PRONUM (630T, 640FC)
4. PRZYGOTOWANIE DO OBROBKI
ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU SKRAWANIA
4.1. Podstawowe czynnosci obslugowe ukladu sterowania
4.1 . 1 . Charakterystyka pulpitu ukladu sterowania
4.1 .2. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych
w ukladach CNC
4.1 .3 . Symulacja obrobki
4.2. Uzbrojenie obrabiarki
4.2. 1 . Uchwyty narz^dziowe
4.2.2. Uchwyty przedmiotowe
4.2.3. Stoly obrotowe i urz^dzenia podzialowe sterowane
numerycznie
4.3. Przyklad okreslania punktu zerowego przedmiotu
obrabianego
4.4 4.5.. Metody Zuzycie okreslania i uszkodzenie wymiarow narzfdzinarz^dzia
4.6. Diagnostyka obrabiarki
4.6. Metody pomiaru przedmiotu obrabianego
4.6.1 . Pomiary w trakcie obrobki
4.6.2. Pomiary z wykorzystaniem sondy pomiarowej
4.6 4.6..43.. Podstawowe Pomiary z wykorzystaniem przyrz^dy miemictwa czujnikawarsztatowego kraw^dziowego …
SYMBOLE STOSOWANE W STEROWANIU
NUMERYCZNYM OBRABIAREK
TLUMACZENIA PODSTAWOWYCH ZWROTOW I POJF
Szybkie wyszukiwanie funkcji dla ukladow CNC SINUMERIK …. 370
Funkcje przygotowawcze
Funkcje technologiczne
Funkcje pomocnicze
LITERATURA
Wykaz wykorzystanych norm:
3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA
OBRABIAREK CNC 153 317
3.1. Komputerowe sterowanie numeryczne 153
3.2. Czynnosci skladajqce si$ na tworzenie programu
3.3. steruj Metody ^cego programowania obrabiarek CNC
3.3.1. Programowanie r^czne
3.3.2. Programowanie automatyczne
3.3.3. Programowanie dialogowe
3.4. CNC Podstawy Sinumerik programowania na bazie kodu r^cznego ISO ukladow
3.4.1. Struktura programu steruj^cego
3.4.2. Podprogramy
3.4.3. Deklaracja sposobu wymiarowania
3.4.4. Programowanie funkcji ruchu
3.4.5. Programowanie obrobki gwintow
3.4.6. Programowanie funkcji zwi^zanych z ukladami
wspolrz^dnych i ich transformacjami
3.4.7. Inne funkcje przygotowawcze
3.4.8. Programowanie funkcji zwi^zanych z narz?dziem i jego
wymiarami
3.4.9. Programowanie parametryczne
3.4.10. Programowanie funkcji technologicznych
3.4.11. Programowanie funkcji pomocniczych
3.4.12. Programowanie cykli obrobkowych
3.4.13. Cykle obrobki wiertarskiej
3.4.14. Cykle obrobki frezarskiej
3.4.15. Cykle obrobki tokarskiej
3.4.16. Skrocony opis podstawowych funkcji programowania
ukladow CNC FANUC (seria 16i/l 8i/l 60i/ l 80i-MB)….
3.4.17. Skrocony opis podstawowych funkcji programowania
ukladow CNC HEIDENHAIN (iTNC 530)
كلمة سر فك الضغط : books-world.net

The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً